Khóa học ”Chià khóa vạn năng SEO” được xây dựng với mục đích xác lập tư duy SEO một cách bài bản nhất cho bạn, kiến thức trong khóa đào tạo SEO này sẽ có vai trò như chiếc chià khóa vạn năng giúp bạn định hướng chiến lược cũng như giải quyết các vấn đề gặp phải trong quá trình làm SEO website.

Chìa Khóa Vạn Năng SEO

Chìa Khóa Vạn Năng SEO

Nội dung khóa học : Chià khóa vạn năng SEO

  • SEO thực sự là gì, vai trò của SEO
  • 2 yếu tố cốt lõi của SEO mà bạn cần thấu hiểu
  • 4 yếu tố kỹ thuật quan trọng nhất để lên TOP
  • Báo cáo các yếu tố xếp hạng 2015, 2016
  • Bảng tuần hoàn các yếu tố trong SEO mới nhất
  • Áp dụng Binh Pháp Tôn Tử để SEO nhàn hạ
  • Các thuật toán Phạt Google
  • Quy trình SEO và quy trình SEO từ khóa khó