Gửi tới các bạn slide tài liệu về Call to action ( Kêu gọi hành động) từ tác giả Tuấn Hà – Vinalink. Đây là tài liệu khá bổ ích giải thích Call-To-Action(CTA) là gì, cách sử dụng call to action sao cho hiệu quả, rất cần thiết với những ai kinh doanh online cũng như làm SEO website. Các vấn đề về CTA sẽ được đề cập trong tài liệu là: Làm nổi bật Action, làm hấp dẫn Action, làm rõ nghiã Action,… với các minh hoạ thực tế dễ hiểu.

>>> Backlink Toàn Tập

Tài liệu call to action - CTA là gì

Tài liệu call to action – CTA là gì

Xem và tải tài liệu hay về Call To Action – CTA là gì từ Vinalink

Tài liệu hay về Call To Action - CTA là gì từ Vinalink