Hyperlink là gì?

Hyperlink có nghĩa là một siêu liên kết, là nguồn dẫn tài liệu để khi người dùng click vào nó sẽ được dẫn đến một trang khác hoặc một vị trí nào đó trên trang web. Hypertextvăn bản với các siêu liên kết. Văn bản, nội dung bao gồm có siêu liên kết “Hyperlink” được gọi với tên là Anchor text.

hyper-link-la-gi

Hyperlink, siêu liên kết website

Có thể bạn muốn biết: Backlink trong SEO là gì?