Tài liệu tổng quan về SEO đầy cảm hứng từ Vietmoz

Gửi tới bạn slide tổng quan về SEO ”nhiều cảm xúc” nhất từ tác giả Lê Nam (Trung tâm đào tạo SEO Vietmoz). Đây là tài liệu basic về kinh doanh online, cách hoạt động cuả bot Google, quy trình làm SEO…. Các vấn đề được dẫn dắt và đề cập tương đối đầy đủ. Nếu bạn thực sự hiểu nội dung tài liệu SEO tổng quan này thì bạn sẽ thấy đây là một slide rất có lưả.

Tài liệu tổng quan về SEO đầy cảm hứng từ Vietmoz

Tài liệu tổng quan về SEO đầy cảm hứng từ Vietmoz

Mời mọi người thưởng thức tài liệu  tổng quan về SEO này nhé:

Tài liệu tổng quan SEO